Oru Kooli Koduleht

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Kevadel õues õppimas

Sel nädalal oli õpilastel hea võimalus kooliseinte vahelt välja saada. Kooliastmete kaupa sõideti Silma Õpikotta, kus lastele oli ettevalmistatud looduseteemaline õppepäev. Lisaks tarkuste kogumisele ja värskes õhus liikumisele sai igaüks päeva lõpuks midagi oma kätega meisterdada. Lastele meeldis õpikojas väga.

Pilte sellest üritusest saab vaadata galeriist - vajuta siia.

Eelmisel nädalal külastasime samuti kogu kooliga Silma Õpikoda, kus kohtusime loodusemees Fred Jüssiga. Kohtumise teemaks olid looduse hääled - kuulati ja õpiti tundma erinevate lindude laule.

Kas sina tead, milline lind laulab suvel põõsa sees: "Eks sa ise tea..." või kellele kuulub laul: "Sitsikleit, sitsikleit, püksid, püksid, püksid..."?

 

Kool alustab 2010/2011 õa uute õpilaste registreerimist 29. märtsil!

Oru Kool on asutatud külakoolide baasil 15. oktoobril 1903. aastal. Kool on tegutsenud erinevatel ajalooperioodidel põhiharidust või algharidust andva õppeasutusena. 1. septembriks 1998 valmis uus ja kaasaegne koolihoone Linnamäel, mis tegutseb põhikoolina. See asub 16 km ehk 15 minuti autosõidu kaugusel Haapsalu kesklinnast, 10 minuti kaugusel Uuemõisast ja Taeblast. Õpilastele kooli ja koju sõiduks on organiseeritud transport.

Tänasel päeval on meil ühtehoidev koolipere -  nooruslik õpetajaskond ja toredad õpilased. Oru Kooli õpikeskkond on üks kaasaegsemaid maakonnas, kus arvestatakse iga lapse heaolu.

Õppetöös on pööratud tähelepanu õpetuse terviklikkusele. Asukohast tulenevalt peame oluliseks loodusharidust. Enam tähelepanu pöörame inglise keele õppimisele, mis algab 2. klassist. Lisavõimalusi lastele ja täiskasvanutele hakkab pakkuma peatselt valmiv kunstiklass.

Mõned näited selle õppeaasta Oru Kooli õpilaste tulemustest: Kalevi Liiga Läänemaa mängudel tüdrukute võrkpallis 1. koht; Ilon Wiklandi teemalises linnamängus saavutati 1. koht matemaatikaolümpiaadil 4. klassi piirkondlikus voorus 3. koht; terviseolümpiaadil 3. koht; bioloogiaolümpiaadil saavutasid nii 6. kui ka 7. klass 3. koha; Läänemaa koolinoorte mälumängusarja kahes voorus saavutati esikoht, individuaalmängus 2. koht; Oru Kooli näitering saavutas Läänemaa Koolinoorte IX teatrifestivalil esikoha ning parima peaosatäitja tiitli; Oru Kooli õpilane on rahvusvahelise kunstikonkursi "Maa värvid" laureaat jpm.

Kool väärtustab lisaks igapäevasele õppetööle terviseedendust ja sporti. Spordisaal on aktiivses kasutuses hiliste õhtutundideni. Õpilased võtavad osa pea kõigist Läänemaa Koolispordiliidu võistlustest ning organiseerivad ise sõpruskohtumisi.

Õppetööst vabal ajal on koolimajas võimalik lastel ja täiskasvanutel tegeleda oma hobidega ning muusikaklassis õppida erinevaid pille: plokkflööti, kitarri, trumme ja klaverit. Koolis tegutseb 11 huviringi. Populaarsemateks on nendest osutunud puutöö, kaunid kunstid, näitering, trummi- ja kitarriõpe, sportmängud. Kooli rahvatantsijad ja koorilauljad võtavad osa tantsu- ja laulupidudest. Ringitunde avatakse ja vajadusel ka suletakse õpilaste huvidest lähtudes. Koolivälisest tegevusest võtab osa ka suur hulk lapsevanemiad ja kohalikke täiskasvanuid. Koolipere väärtustab kogupere üritusi ning ühistunde loomist.

Oru Kooli tegevusi toetavad meie head sõbrad Kaitseliidust, Silma Õpikojast, politseist, Päästeametist, Maanteeametist, vallavalitsusest ja kogukonnast. Koostöös Kaitseliiduga on läbi viidud sügisesed matkamängud, õpilased osalevad Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegevuses, Silma Õpikojaga arendame koolis loodusharidust, sõbrad politseist aitavad hea seista kõikide huvide ja eelkõige turvalisuse eest, koos päästeametiga õpime kaitsma ennast ja aitama teisi, koostöös maanteeametiga õpetame lapsi ohutult liiklema. Koostööpartnerid aitavad mitmekesistada igapäevast koolitööd.

Oru Koolis valitseb üksteist toetav ja õppimisele orienteeritud turvaline õhkkond, kus arvestatakse iga õpilase eripära. Kooli eesmärgiks on  aidata kaasa õpilaste võimetest ja huvidest lähtuvale arengule.

Andres Kampmann
Oru Kooli direktor

Avalduse lapse Oru Kooli panemiseks saab saata siit.

Või tule kooli: Kaart

Oru Kool
Linnamäe küla
Oru vald
Läänemaa
91001

Info telefonil 47 95 423 või 52 98 118

 

Vaba aja veetmise võimalused vaheajal koolis

Esmaspäev 22.03

kell 12 – 15 erinevad Sportmängud – toimub spordisaalis, kaasa võtta sportimise riided!

kell 12 – 18 võimalus mängida lauamänge ja lauatennist ning laulda karaoket.

kell 15 – 18 bändikas – huvilised tulevad kokku,  et mängida kitarre, trumme ja muid pille.

Teisipäev 23.03

kell 12 meisterdamine – teeme koridori seinematile kevadise kaunistuse. Võimalus meisterdada ka muid asju.

kell 12 – 16 arvutimängude mängimine võrgus

kell 12 – 18 võimalus mängida lauamänge ja lauatennist ning laulda karaoket.

kell 15 – 18 bändikas – huvilised tulevad kokku,  et mängida kitarre, trumme ja muid pille.

Kolmapäev 24.03

kell 12 aardejaht kooli ruumides. Kooli on ära peidetud aare ja vihjesedelite abil tuleb see üles otsida.

kell 12 – 18 võimalus mängida lauamänge ja lauatennist ning laulda karaoket.

kell 15 – 18 bändikas – huvilised tulevad kokku,  et mängida kitarre, trumme ja muid pille.

Kokkuleppel huvijuhiga saab teha ajakavas ja tegevustes muudatusi.

 

Oru Kool võitis teatrifestivali!

12. märtsil toimul Lihulas Läänemaa IX kooliteatrite festival. Esimest korda osales konkursil ka meie kooli teise klassi näitering näidendiga "Jänku-onu lood", mille lavastas ringi juhendaja Kaidi Sits. Esinemine oli nii edukas, et saavutati oma vanuserühmas esikoht ja ees ootab sõit üleriigilisele festivalile Pärnus. Samuti kuulub parima peaosatäitja tiitel meie koolile. Selle pälvis Reena Roos rebase osas. Esinemas käisid veel Kati Kahn, Mikk Naar, Lilli Orav, Mario Konks ja Märten Matthias Rääli

Arvo Tarmula foto

Arvo Tarmula foto.

Palju õnne Kaidi Sitsile, Reena Roosile ja kõigile teistele näiteringi liikmetele eduka esinemise eest

 

Koolivaheaeg on juba käega katsuda!

Viimane aeg on oma hinded korda teha, sest käimas on veerandi eelviimane nädal!

Järgmisel nädalal on meie koolis emakeelenädal. Selle raames on tulemas mitmeid võistlusi ja mänge. Valitakse kooli kõige ilusamad vihikud, kirjutatakse ühetähejutukesi, viiakse läbi küsitlus õpilaste lugemuse kohta, vanemad õpilased saavad parandada nooremate etteütlusi ja uurime nii uusi kui ka vanaaegseid eestikeelseid sõnu.

18. märtsil ootame külla Ridala kooli 6.-9. klassi õpilasi, et lõpetada kooliveerand ühise Diskoga, kus lisaks tantsimisele saab oma oskusi proovida karaoke laulmises.

Viimane koolipäev on 19. märtsil.

Ka koolivaheajal on tulemas erinevaid üritusi - bändikas (kitarrid+trummid+laul), meisterdamine, lauamängud, filmide vaatamine,  arvutimängud, sportimine jne... Oodatud on veel kõigi õpilaste ettepanekud vaheajal vaba aja sisustamise osas!

 

Vabariigi aastapäeva tähistamine - 23. veebruaril

Vabariigi aastapäeva eelsel päeval, 23. veebruaril, valitseb koolis peomeeleolu. Külla on kutsutud tähtsad isikud Kaitseliidust ja Naiskodukaitsest.

Kõigil selga panna pidulikud riided, noorkotkad ja kodutütred tulevad vormiriietuses.

Koolipäev algab kell 8:15. Bussiringide lapsed tulevad kooli tavaliseks ajaks.

Kell 8:15 kogunemine spordisaali. Kaitseliidu Lääne malevast veebel Kalle Karm teeb kogu koolile rividrilli.

Kell 9:30 Spordisaalis rivistumine, marssimine. Marsitakse koridori ja lauldakse lippude juures hümni. Peale seda algab pidulik aktus valla saalis.

Peale aktust umbes kell 10:30 kaunistab iga klass oma tordi vabariigi aastapäeva teemaliselt.

11:05 lõuna koos tordisöömisega.

Kell 12:00 läheb osa õpilasesinduse liikmetest koos koolidirektori ja vallavanemaga Lääne-Nigulasse ausamba juurde lilli viima.

Koolibussiringid koju lähevad varem:

  • kell 12:00 Nigula suunal
  • kell 12:30 Vedra suunal
  • kell 13:05 Seljaküla suunal
 

Iga klass valmistab vabariigi aastapäevaks tordi!

Teisipäeval, 23. veebruaril tähistame koolis Eesti Vabariigi sünnipäeva. Selleks päevaks meisterdab iga klass küpsisetordi ja kaunistab selle vabariigi aastapäeva teemaliselt.

Tordid tuleb kokku panna esmaspäeval. Iga klass leiab ise selleks endale sobiva aja väljaspool tunde.

Kaunistamine toimub teisipäeval peale aktust!

Kooli poolt antakse esmaspäeval igale klassile vajalik kogus küpsiseid ja tordialus. Kõik muu, mis küpsisekihtide vahele pannakse, tuleb klassil endal muretseda ja esmaspäeval kooli kaasa võtta! Iga klass teeb nelja küpsisekihiga tordi, mille laius on 4 ja pikkus 5 küpsist.

Läbi tuleb mõelda ja teisipäevaks valmis varuda kõik vajalik tordi kaunistamiseks. Teema on "Eesti Vabariik". Kaunistamiseks on teisipäeval aega umbes 45 minutit ja tort peab olema peale seda söömiseks valmis!

Pildid valminud tortidest:

 

Meie kooli õpilaste silmapaistvad tulemused väljaspool kooli

Läänemaa koolinoorte mälumängusarja IV voor toimus 11. veebruaril, kus meie kooli 9. klassi võistkond koosseisuga Talis Tamm, Johannes Nõupuu, Anu Ljubimova ja Margus Lillemäe saavutasid 1. koha.

Matemaatikaolümpiaad - Margus Paaliste saavutas 3. koha.

Bioloogiaolümpiaad - Gerhard Murro saavutas 3. koha; Kristjan Tiitsma saavutas 3. koha.

Rahvusvaheline inglise keele olümpiaad - osales Talis Tamm

Emakeeleolümpiaadi piirkondlik voor Läänemaal - osalesid Liisa Raie 5.-6. koht, Astrid Ollema 10.-11. koht, Anu Ljubimova 13.-14. koht, Gloria-Grete Sau 13.-14. koht.

Ajaloo-olümpiaadil osalesid Doris Altmets 7.-9. koht, Andreas Peikel 7.-9. koht, Gerhard Murro 13. koht, Johannes Nõupuu ja Talis Tamm.

3. klassi eestikeeleolümpiaad - Karmel Lääts saavutas 15 kooli hulgast 6. koha.

Lasmisvõistlused Kaius - Kristjan Tiitsma 8. koht.

Ilon Wiklandi teemaline linnamäng:  Martten Tiitsma, Kaitlyn Lääts, Margus Paaliste ja õp. Janne Aasna - saavutasid 1. koha.

Kaitseliidu taasloomise aastapäeva pidulik tähistamine Järvakandis - esinemas käisid Johannes Nõupuu ja Eleri-Kristel Kuimet.

Rahvusvahelise kunstikonkursi "Maa värvid" laureaat on Silver Loorens.

 

Vastlapäeval käidi Varikul kelgutamas

Teisipäeva hommikul toimus koolis 2 esimest tundi ja seejärel sõitsime Varikule vastlapäeva pidama. Kaasa võeti kosutav hernesupp ja vastlakuklid – küll need maitsesid värskes õhus hästi.

Mägi oli kelgutamiseks suurepärane ja kõik nautisid talve täiel rinnal.

Viidi läbi ka kaks võistlust – võistkondlik saapavise ja reesõit.

Saapa lennutas kõige kaugemale 5. võistkond koosseisuga Kevin Tiitsma, Märten Matthias Rääli, Merili Konks, Heldur Orav ja Marto Lääts, teise koha saavutas 3. võistkond koosseisuga Janela Palmiste, Karola Erit, Rainis Peikel, Anari Tugedam, Anu Ljubimova ja Raina Višovan ning kolmanda koha sai 2. võistkond koosseisuga Maritta Kurikka, Mikk Naar, Raiko Peikel, Ainar Tugedam ja Andreas Peikel.

Kõige pikema liu reesõidus sai 3. võistkond koosseisuga Janela Palmiste, Karola Erit, Rainis Peikel, Anari Tugedam, Anu Ljubimova ja Raina Višovan, teisele kohale tuli 5. võistkond koosseisuga Kevin Tiitsma, Märten Matthias Rääli, Merili Konks, Heldur Orav ja Marto Lääts ning kolmandale kohale 9. võistkond koosseisuga Mihkel Türnpu, Mihkel Ljubimov, Ragnar Ait, Martten Tiitsma, Gerhard Murro ja Johanna Nõupuu.

Õnnitleme võitjaid!

 

Sõbrapäeval kerkis kooli spordiplatsile lumelinn

 


Lehekülg 25 / 29

Kalender

<<  Detsember 2017  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
      1  2
  4  5  6  8  910
11121314151617
1819222324
25262728293031

Tulekul!

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions