Skip to content

Märka ja teavita

Kui koolielus on mägata ebakõla, palun teavitada e-postil direktor@oru.edu.ee

Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee