Skip to content

Huviringid

Prioriteet:

 • Pakkuda võimalust laste vaba aja sisustamiseks ning hoida eemal halbadest mõjudest.

Põhimõte:

 • Laps on aktiivne ka väljaspool kooli.
 • Kõigil on tasuta võimalus pärast tunde osaleda huviringide töös
 • Õpilastel on vaba valik kooli poolt pakutavate huvitegevuste osas

Tegevused:

 • Esinemised
 • Näitused
 • Võistused
 • Rakendamine õppetöös
 • Suhtlemine

Eesmärgid:

 • Enda tugevate külgede arendamine ja väljatoomine läbi huvitegevuse
 • Positiivsete emotsioonide loomine ja nende rõhutamine
 • Enese „mina” rahuldamine
 • Erinevate koostöövormide arendamine
 • „Spetsialisti” loomine kaasõpilaste silmis
 • Terviklikkuse saavutamine läbi erinevate tegevuste
 • Õppe- ja huvitegevuse eesmärkide ühildamine
 • Naudingu saamine oma tegevusest
 • Tunnustustarbe rahuldamine
 • Vastutustunde arendamine
 • Turvalisusetunde tagamine

Huviringide tutvustused

Kitarr


Sihtgrupp: 3.-9. klass
Tutvume lihtsamate kitarrimänguvõtetega ning harjutame ansamblimängu. Ivar Malmeti ringitunnid toimuvad teisipäeviti 14.30 ja 15.15.
Õpetaja Enekeni ringitunnid on eraldi kokkuleppel
Juhendajad: Ivar Malmet ja Eneken Viitmaa

Kunstiring

Ringi on oodatud 1. -9. klassi õpilased.

Eesmärgiks on arendada õpilases loovust ning käelist tegevust. Tehakse keraamikat, dekoreeritakse taaskasutatavaid esemeid, maalitakse jne.
Toimumise aeg: esmaspäeval kell 14.30, teisipäeval kell 14.30.
Kolmapäeval 12.35 algusega 1. klassi õpilased.
Juhendaja Aive Nõupuu

Laskering

On suunatud 6. – 9. klassi õpilastele.

Täpne aeg kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja Andres Kampmann.

Lastekoor

Sihtgrupp: 5. – 9. klass

Sihtgrupp: 4.-7. klassi tüdrukud ja poisid
Koorilaulu on oodatud kõik lauluhuvilised õpilased. Õpime laule, mida esitada kooli üritustel ja väljaspool kooli. Võimalusel osaleme järgmisel laulupeol.
Toimumise aeg: neljapäeviti 13.30-14.15, lisaks häälerühmade kaupa eraldi kokkuleppel.
Juhendaja: Eneken Viitmaa

Loov käsitöö

Erinevate käsitöötehnikatega (nagu heegeldamine; silmuskudumine; tikkimine; õmblemine; punumine; makramee; tuniis ja erinevad meisterdamised) tutvumine ning oma loovuse rakendamine läbi nende tehnikate. Suuresti paneme rõhku taaskasutamisele ja juurutame säästlikku mõtte- ja eluviisi.
Huviring toimub teisipäeval 7. ja 8. tunni ajal. Kestab 45 minutit.
7. tunni ajal 2- 5. klass
8. tunni ajal 6-9. klass
Maksimaalne osalejate arv grupis kuni 12 noort.
Juhendaja: Liilia Laas


Loovtööring

Loovtööringis toimub ettevalmistus loovtöö koostamiseks ja kaitsmiseks.
-Teeme tutvust teadustööga. Mis on teadus ja pseudoteadus? Kuidas eristada teaduslikke artikleid populaarteaduslikest? Milline on usaldusväärne allikas?
-Õpime infot otsima.
-Tutvume põhjalikult Oru Kooli loovtöö koostamise juhendiga.
-Õpime loovtööd nõuetekohaselt vormistama.
-Töötame selleks vajalike arvutiprogrammidega: MS Office, Excel, PP.
Toimub 1 kord nädalas, N 14.30-15.15
Huviring on eelkõige suunatud 8.kl õpilastele, aga ka teistele, kes oma loovtööd jooksval õppeaastal sooritavad.
Juhendaja: Heili Lukas

Mudilaskoor

Sihtgrupp: 2.-3. klassi tüdrukud ja poisid
Koorilaulu on oodatud kõik lauluhuvilised õpilased. Õpime 1- ja 2-häälseid laule, millega saame esineda kooli aktustel. Võimalusel osaleme järgmisel laulupeol.
Toimumise aeg: reedeti 12.35-13.20, lisaks 1. ja 2. häälega eraldi kokkuleppel.
Juhendaja: Eneken Viitmaa

Viiuliõpe

Sihtgrupp: 1. -9. klass
Viiulitunnis omandatakse teadmised ja oskused noodikirjast ning viiulimängutehnikast.
Viiuliõpe on peamiselt individuaalõpe, mis sisaldab ka aeg-ajalt toimuvaid ansamblitunde. Viiuliõpe põhineb peamiselt klassikalisel muusikal, mida toetavad ka teised stiilid nagu nt rahvamuusika ja popmuusika.
Väljunditeks on esinemised eelkõige kooliüritustel, suvised pillilaagrid ja muud esinemised.
Õppeks on vajalik isiklik pill, mille õpetaja aitab õpilasele otsida (rentimine või ost).
Osalejate arv: 1 (v.a aeg- ajalt ansamblitunnid kokkuleppel)
Tundide arv nädalas: õpilase valikul 1 või 2 korda
Juhendaja: Merlin Porkma
Huviring on eraldi tasu eest.

Plokkflöödiring

Toimumise aeg: kokkuleppel
Grupi suurus: kuni 4 õpilast

Plokkflöödi tunnis õpime mängima lihtsaid meloodiaid plokkflöödil ning arendame noodilugemisoskust.

Juhendaja: Eneken Viitmaa

Puutööring

Huviringis valmistatakse ja viimistletakse puidust esemeid. Õpitakse kasutama erinevaid käsitööriistu ning elektrilisi töövahendeid.
Toimumise aeg:
1.-3. klass teisipäeval kell 14.30
4.-9. klass teisipäeval kell 15.15
Juhendaja Ülle Kübarsepp.

p.

Solistid ja ansambel

Sihtgrupp: 1.-9. klassi tüdrukud ja poisid
Ringitunnis saame põhjalikumalt ja väiksemas grupis oma häält ja esinemisjulgust arendada.
Toimumise aeg: kokkuleppel
Juhendaja: Eneken Viitmaa

Sportmängud

Tegevuse eesmärk on ettevalmistus koolispordi võistlusteks. Ülesanded: tekitada huvi liikumise vastu, õpetada meeskonnas tegutsemist, anda sportmängude tehnika algteadmisi ning positiivseid emotsioone.
Peatähelepanu pööratakse õige liikumis- ja pallikäsitsustehnika omandamisele.
Esmaspäev 5. – 6. klass kell 15.15- 17.15
Teisipäev 1. – 2. klass kell 13.30- 14.15
Kolmapäev 3. – 4. klass 13.30-14.15
Neljapäev 7. – 9. klass kell 15.00- 16.30
Reede 7. – 9. klass kell 13.30- 15.45
Grupi maksimaalne osalejate arv 20 õpilast.
Juhendaja: Renno Silde

STEM huviring!

Sihtgrupp: 1. – 2. klassi õpilased
– Sisukirjeldus: praktiliste ja põnevate ülesannete abil tekitame ja toetame õpilaste huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu.
– Toimumisaeg: neljapäeval 5. tund (1. grupp) ja 6. tund (2. grupp), kestus 45 min
– Maksimaalne osalejate arv kummaski grupis: 12 õpilast
– Juhendaja Margit Kiivit

Ukulele huviring

Tule ja õpi ukulelet mängima.

Huviring toimub kolmapäeviti 7. tunni ajal. Pillid on koolis olemas.
Juhendaja Ivar Malmet.