Skip to content

Lapsevanemale

Oru Kooli õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Avalduse 1. klassi (2024/2025 õa) vastuvõtmiseks saab täita 1.-4. aprillil koolis kohapeal . Kes soovib varem, palun aeg eelnevalt kokku leppida e-posti aadressli direktor@oru.edu.ee