Skip to content

Erasmus

“WE ONLY HAVE ONE PLANET. NOW IS THE TIME TO TAKE ACTION” – projekt, mis keskendub keskkonnateemadele. Projekt kestab kokku kolm aastat (2019 – 2022) ning selle käigus tutvutakse erinevate riikide keskkonnaalaste saavutustega ning proovitakse leida lahendusi looduse ja tarbimisega seotud murekohtadele. Projekt koondab Islandi, Eesti, Taani, Läti ja Portugali noori, kellel suurem huvi maailmas toimuva osas kaasa rääkida. 
Projekti Twinspace asub aadressil: https://twinspace.etwinning.net/95455/home

1. – 4. oktoober 2019a õppereis Islandile!

Sellest sügisest alustas Oru Kooli juhtimisel projekt ” We only have one planet. Now is the time to take action!”, mis keskendub keskkonnateemadele. Projekt kestab kaks aastat ning selle käigus tutvutakse erinevate riikide keskkonnaalaste saavutustega ning proovitakse leida lahendusi looduse ja tarbimisega seotud murekohtadele. Projekt koondab Islandi, Eesti, Taani, Läti ja Portugali noori, kellel suurem huvi maailmas toimuva osas kaasa rääkida.
Esimese õppereisina külastati 29. septembrist kuni 06. oktoobrini Islandit, et tutvuda nende keskkonnaalaste kogemustega. Kuna külastatav linn Neskaupstadur asub Islandi pealinnast Reykjavikist 700 km kaugusel, siis oli omaette ettevõtmine sinna jõuda. Pikk sõit andis noortele hea võimaluse tutvuda Islandi looduse ja selle eripäradega- külastati Euroopa kõige võimsamat koske, Vatnajökulli liustikku, sõideti mööda palju probleeme põhjustanud Eyjafjallajökulli vulkaanist ning prooviti hinge kinni hoides läbida teed, mille ääres tossasid fumaroolid. Kõige sekka veel lummavaid vaateid mägedele, jõgedele, suurtele lambakarjadele ja madalatele matsakatele Islandi hobustele.
Õppereisi peamise märksõnana võib välja tuua koostöö teistest riikidest pärit noortega- millised on erinevate riikide tarbimisharjumused, prügi käitlemise süsteemid ja suurimad keskkonnaalased murekohad noorte silmade läbi vaadatuna.
Tegevused olid mitmekesised ja eesmärgiga tekitada suuremat huvi maailmas toimuva vastu. Noored arvutasid välja enda süsiniku jälje, uurisid mikroplastiku esinemist Neskaupstaduri ümbruses olevas ookeanis, võrdlesid kohalikku kraanivett ookeaniveega.
Külastasid hüdroelektrijaama tammi, mis on kõige kõrgem Islandil – 198m, et saada ülevaade elektritootmisest liustikuvee abil. 
Viibiti prügikäitlemise keskuses, et saada teada, mida tehakse Islandil prügiga ning kui suur osa viiakse saarelt ära. Viibiti UNESCO maailmapärandite nimistusse kuuluvas Vatnajökulli Rahvuspargis, et uurida, milline on prognoos liustiku sulamise osas ning mida oleks võimalik teha, et protsessi peatada. 
Nädala sisse mahtusid ühised sporditegevused, väljasõidud, taaskasutuse töötoad, grupitööd, katsed.
Kuna Islandil on väga arenenud basseinikultuur ning selleks kasutatakse oskuslikult maa seest tulevat soojust, siis huvitava kogemusena külastati ka sealseid ainsaid ujuvaid basseine.
Oru Kooli grupi jaoks põhjustas palju elevust Reykjavikis kraanist tulev mädamunalõhnaline vesi, kivine maapind ja kohalike pidev kuumas basseinivees olesklemine. Tore oli ka tõdeda, et päevaplaane tehti alati koos ilmaprognoosi jälgimisega- ilma osas ei tea Islandil kunagi, milleks tuleb valmis olla. Kas ilm on päikseline või puhub jäine tuul (Mis ka enamasti puhub).
Järgmine projektikohtumine leiab aset märtsi lõpus Eestis Oru Koolis- teemaks ikka keskkond ja meie kogemused selles valdkonnas.
Tegevus on rahastatud SA Archimedese poolt Erasmus + programmi raames.

04. – 08. oktoober 2021a Õppereis Eestisse

Oru Koolis õppisid ühiselt noored erinevatest Euroopa riikidest

4. – 8. oktoobrini võõrustas Oru Kool projekti „ We only have one Planet. Now ise the time to take action“ raames õpilasi mitmetest Euroopa riikidest. Tegemist on Erasmus + programmi rahastatud projektiga, milles jagame kogemusi ja töötame ühiselt keskkonnaalastel teemadel. Toome esile osalevate koolide häid keskkonnaalaseid kogemusi ning murekohti. Arutleme üheskoos, kuidas inimeste tarbimisharjumusi muuta ning millised säästliku tarbimise teemad kõnetavad just noori inimesi.
Olenemata praegusest keerulisest olukorrast õnnestus seekordne õppereis hästi. Osalevad noored olid motiveeritud ning täis tahtmist üheskoos aega veeta ja õppida. Ühine grupitunnetus tekkis kiiresti ning aitas nädala õnnestumisele palju kaasa. Keeleõppe vaatevinklist vaadatuna on ühises inglise keelses keskkonnas toimetamine hindamatu väärtusega. Nii mõnigi noor sai kindla teadmise, et ainult harjutades saab meistriks ning tuleb lihtsalt hakata võõrkeeles suhtlema, nii tulevad ka kogemused.
Ühisesse nädalasse mahtus hulganisti külastusi, grupitöid, matkamist, loenguid ja omavahelist suhtlust. Näiteks külastati Matsalu rahvuspargi külastuskeskust, matkati Tuhu rabas, osaleti Silma Õpikoja õppeprogrammis ning laternamatkal. Tutvuti MTÜ Mondo tegevusega ning nende töös ette tulevate muredega, mis on seotud just kliima muutustega. Külastati Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide instituuti, kus saadi ülevaade mikroplastiku olemusest ja levikust Läänemeres.
Lisaks veel Kadarbiku köögiviljataluga tutvumine, Haapsalu linnuse külastus, Tallinna vanalinna ekskursioon.
Õpilased tegid grupitöid, töötasid projekti Twinspace keskkonnaga ning filmisid tarbimise ja säästliku eluviisiga seotud lühivideoid. Valmistasid seenepaberit ning lahkasid kalu. Kooli külastas ka Oru Kooli vilistlastest koosnev õpilasfirma Plink, mis on hea näide taaskasutusest.
Projekt kestab kuni 2022. aasta augustini. Ees ootavad veel õppereisid Lätti ja Portugali.
Varasematele projektikogemustele tuginedes tooksin välja, et selline õppimisviis on noorte jaoks oluline, sest aitab mõista, et oleme osa laiemast maailmast. Suurendab tolerantust, kuuluvustunnet, erinevate kultuuride mõistmist ning aitab noortel välja tulla oma mugavustsoonist, rääkimata inglise keele praktikast. Just neil põhjustel plaanime rahvusvahelise koostööga jätkata ka edaspidi, peale antud keskkonnaalase projekti lõppemist.

25. aprill- 29. aprill õppereis Portugali
Õppereisil Portugali osales viis õpilast Oru Kooli 9. klassist. Projekti noortevahetus toimus Amarante linnas ning ühistes tegevustes osalesid Läti, Portugali, Islandi, Taani ja Eesti noored. Viie õppepäeva sisse mahtus väga palju eriilmelisi tegevusi ning matkamist. Ühiselt korrastati Tamega jõe ümbrust ning räägiti suurest prügi hulgast piirkonnas ning puudulikust süsteemist selle likvideerimisel. Külastati Guimarãesi linna ning külastati sealset teaduskeskust. Matkamine Marao piirkonnas, kus tutvuti sealsete taimekooslustega ning keskenduti Amarante inimeste jaoks tähtsale matkamarsruudile. Seejärel toimus looduslikust materjalist T-särkide kaunistamine, mis andis noortele võimaluse enda loomingulised oskused proovile panna. Lisaks tutvuti Amarante linna vaatamisväärsustega, külastati Guimaraesi linna lossi. Tutvuti Amarante Keskkooli ja sealsete õpilastega.
Nädalasse mahtusid ka iga riigi ettekanded ühiste keskkonna teemade kohta ning Portugali õpilaste ülevaade kohalikest keskkonnaalastest muredest ja rõõmudest.

Portugali õppereisil Porto linnas

01. – 06. mai Läti õppereis
Meie Erasmus + projekti lõpetas Läti õppereis, mis sai mitu korda edasi lükatud. Seda tänu koroonaviiruse levikule ja sõjale Ukrainas. Seda suurem oli rõõm lõpuks päriselt kohtuda ja asjaolu, et saime ikkagi enda projekti planeeritult lõpetada.
Kohtumise nädalasse mahtus mitmeid keskkonnaalaseid tegevusi- õpilased said ülevaate Lätis levivatest võõrliikidest looduses ning ühiselt kaevati välja näiteks kibuvitsapõõsaid, mis on seal liiga laialdaselt levinud.

Läti õppereisil Jelgava linnas.

“STEM THROUGH 21st CENTURY SKILLS”.- Projekt kestab poolteist aastat ( 2017- 2019) ning on suunatud reaalainete populariseerimisele. Projektis on tähtsal kohal füüsika, keemia, matemaatika ning loodusteadused.

Pooleteist aasta jooksul toimub neli õpilaste õppimisüritust, mille raames saavad kokku kõigi osalevate koolide õpilaste esindused, et vahetada kogemusi, omandada uusi teadmisi ning õppida võõrkeeles suhtlemist. Osaletakse mitmetes töötubades, külastatakse huvitavaid kohti ning tutvutakse iga osaleva kooli eripäradega.
Projektis osalevad Taani kool Auraskolen, Islandi kool Nesskoli ja Läti kool Jelgavas Tehnologiju vidusskola.
Projekti rahastatakse Erasmus + programmist. Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus,-  koolitus,-  noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.
Projekt on nüüdseks lõppenud.