Skip to content

Inspiratsiooninädal Linnamäe noortele!

Jõulusel detsembrikuul oli Linnamäe noortel võimalus osa saada inspiratsiooninädalast, mis tõi kooli ja noortekeskusesse mitmeid oma ala eksperte, et rääkida noorte jaoks olulistel teemadel.
Idee sai alguse Oru Kooli õpilasesinduse koosolekust, kus noored said välja tuua nende jaoks olulisi teemasid ning välja pakkuda võimalikke külalisi, kes neid teemasid käsitleksid. Kõikide välja käidud teemade puhul oli läbivaks vaimne tervis ning pingelistes olukordades hakkama saamine ja enesehoidmine.
Sellest inspireerituna sai  Linnamäe Noortekeskuse ja Oru Kooli ühisel koostööl kokku pandud projekt, kus tegevused olid üles ehitatud nii, et toetada noorte igapäevast hakkama saamist ning leida esinejaid selliselt, et need kataksid mitmed erinevad ja noorte jaoks olulised teemad. Näiteks Linnamäe Noortekeskuses oli võimalik osaleda vestlusõhtul, kus külla tuli noor näitleja Paula Rits. Paulaga sai vestleldud tema näitlemiskogemusest filmis “Eia jõulud Tondikakul”, saatejuhi ja õhtujuhi kogemusest ning sellest, kuidas tema hoiab enda tervist (nii vaimset kui ka füüsilist).
Just vaimse tervise, õppimise ja aju toimimisega oli seotud ka Linnamäe Noortekeskuses toimunud Psühhobussi töötuba, mis tutvustas tõhusat õppimist nii teoorias kui ka praktikas. Rääkis aju toimimisest lihtsate sõnade ja näidete kaudu, noored said huviga kaasa arutleda ning teadmisi täiendada.
Eelnevale täienduseks pidasime tähtsaks keskenduda ka unele, just sel põhjusel külastas Oru Kooli unenõustaja Kene Vernik, kes rääkis õpilastele une vajalikkusest. Kene jagas lihtsaid nippe, kuidas muuta uni kvaliteetsemaks, milline peaks olema päevakava ning õhtused rutiinid, et kiiremini magama jääda. Kuna teema on õpilaste jaoks vajalik, siis neid noori, kes soovisid külalisega veel eraldi vestleda oli küllalt.
Selleks, et õpetada noortele rahunemise ja puhkamise kunsti, käis Oru Koolis külas Muinasjutuvestja Erki Kari Kaikkonen, kes läbi muinasjutuvestmise tuletas noortele meelde kui oluline on leida aega meeldivate ja rahustavate tegevuste jaoks. Sinna juurde veel põnevad lood aegade algusest.
Kõige paremini õpitakse ikka noortelt- noorele ning sel põhjusel võõrustasime Oru Koolis JJ-Street Tantsukooli tantsutreenerit Janeli Kunnbergi. Noor tantsija ja tantsuõpetaja rääkis kuidas temast sai just antud valdkonna esindaja. Samuti puudutas külaline põhjalikult teemat, kuidas ja miks on vaja seada eesmärke, mida see meile õpetab ning mismoodi võib muuta mõtteviisi, kuidas me rasketele olukordadele vaatame. Kuidas sihikindla tööga on võimalik jõuda oma valdkonnas kaugele.

Kõigi keeruliste teemade keskel on oluline mitte ära unustada ka huumori olulisust ning oskust visata nalja ja kasutada huumorit ka keerulistes olukordades. Comedy Estonia Stand Up koomikud külastasid Linnamäe noori Oru Kooli jõuluballil. Külas käisid Ardo Asperk ja Endrik Puntso, et anda noortele võimaluse lähemalt tutvust teha Stand Up valdkonnaga. Publik võttis nende etteaste väga soojalt vastu ning tegemist oli ühega balli erilistest hetkedest.

Inspiratsiooninädala jooksul oli võimalik noortel jagada vaimse tervise nippe, et selle läbi inspireerida enda eakaaslasi. Heaolu bingo kaudu said nad kaardistada enda füüsilist ja vaimset heaolu.
Lisaks viis noortekeskuse noorsootöötaja Piret Oru Kooli näiteringile läbi eneseväljanduse töötuba. Noortega tehti erinevaid tegevusi, mille käigus said noored end panna proovile enda miimika, kehakeele või sõnade abil.

Toimus ka loovkirjutamise töötuba, kus noortel oli võimalus proovida loovkirjutamise harjutusi.
Kokkuvõtteks võib välja tuua, et antud projekt pakkus põhikooli ealistele noortele võimaluse saada lisateadmisi nende jaoks vajalikel ja olulistel teemadel. See andis hoogu juurde aktiivse ja teadliku noore kujunemisele ning loodetavasti ka julge ja edasipüüdliku täiskasvanu kujunemisele, kellel on oskusi ja tahet olla ise maailmaasjade muutja.
Tegevused said toimuda tänu Haridus- ja Noorteameti projektikonkursi rahastusele ning olid seotud ka Euroopa noorteaastaga.