Skip to content

Vastuvõtt ja koolist lahkumine

Oru Kooli õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Avaldus kooli võtmiseks (välja prinditav)