Skip to content

Põhikooli lõpueksamid ja 4. ja 7. klassi tasemetööd

2021/2022. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel – 30. mai 2022.a; 
 • matemaatika – 6. juuni 2022.a; 
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena – 14. juuni 2022. a;

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2022. aasta 1. veebruariks.
Kirjalikud eksamid algavad kell 10.00 

Riiklikud tasemetööd :
 4. klassi tasemetööd (elektroonilised):

 • matemaatika (kirjalik) – 14.- 17. september 2021. a.
 • eesti keel (kirjalik) – 28.-29. semtember 2021. a.
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6. -7. oktoober 2021. a

7. klassi tasemetööd (elektroonilised):

 • matemaatika (kirjalik) – 14. – 17. september 2021. a.
 • eesti keel (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2021. a
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.-5. oktoober 2021. a
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.-13. oktoober 2021. a