Kooli vastuvõtt ja koolist lahkumine

Oru Kooli õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Avaldus kooli võtmiseks (välja prinditav)
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt