KIK

Oru Kool on Keskonnainvesteeringute Keskuse üldhariduskoolidele mõeldud projektikonkursil osalenud mitmeid aastaid. 
2017 sept õppereis Põlvamaale, kus osaleti järgmistes loodusharidustundides:
Kiidjärve looduskeskuse looduharidusprogammis" See imeline sipelgariik".
Kiidjärve looduskeskuse loodusharidusprogrammis" Taevaskojad- looduse pühakoda".
Piusa koobaste külastuskeskuse loodusharidustunnis "Vääriselupaigad ja Devoni liivakivipaljandid Piusal".

17. - 18. mai 2018a toimus õppereis Saaremaale, kus osaleti järgmistes loodusharidustundides:
RMK loodusharidusprogramm "Sõrvemaa looduse võlu".
RMK loodusharidusprogramm "Loodusega koos" Audaku õpperajal
RMK loodusharidusprogramm "Planeet Maa- Siluri ajastu"

2019a suunaks Ida-Virumaa, kus osaleti järgmistes loodusharidustundides:
Alutaguse Matkaklubi loodusharidustund "Kivimid ja kivistised kaevandatud aladel" Eesti Kaevandusmuuseumi territooriumil ja aherainemäel. 
Alutaguse Matkaklubi loodusharidustund „ Looduskasutus kaitsealal ja selle ümbruses“. Toimus Kurtna järvestiku ümbruses.
Alutaguse Matkaklubi loodusharidusprogramm „Kaevandatud alade veed“. Toimus Aidu karjääris.

2020a suunaks on Läänemaa võimalused.


 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt