Erasmus+ projekt


"WE ONLY HAVE ONE PLANET. NOW IS THE TIME TO TAKE ACTION" - projekt, mis keskendub keskkonnateemadele. Projekt kestab kaks aastat ( 2019 - 2021) ning selle käigus tutvutakse erinevate riikide keskkonnaalaste saavutustega ning proovitakse leida lahendusi looduse ja tarbimisega seotud murekohtadele. Projekt koondab Islandi, Eesti, Taani, Läti ja Portugali noori, kellel suurem huvi maailmas toimuva osas kaasa rääkida. 
Projekti Twinspace asub aadressil: https://twinspace.etwinning.net/95455/home


"STEM THROUGH 21st CENTURY SKILLS".- Projekt kestab poolteist aastat ( 2017- 2019) ning on suunatud reaalainete populariseerimisele. Projektis on tähtsal kohal füüsika, keemia, matemaatika ning loodusteadused.

Pooleteist aasta jooksul toimub neli õpilaste õppimisüritust, mille raames saavad kokku kõigi osalevate koolide õpilaste esindused, et vahetada kogemusi, omandada uusi teadmisi ning õppida võõrkeeles suhtlemist. Osaletakse mitmetes töötubades, külastatakse huvitavaid kohti ning tutvutakse iga osaleva kooli eripäradega.
Projektis osalevad Taani kool Auraskolen, Islandi kool Nesskoli ja Läti kool Jelgavas Tehnologiju vidusskola.
Projekti rahastatakse Erasmus + programmist. Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus,-  koolitus,-  noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.
Projekt on nüüdseks lõppenud..


 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt