Põhikooli lõpueksamid ja 4. ja 7. klassi tasemetööd

2021/2022. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:
 • eesti keel – 30. mai 2022.a; 
 • matemaatika – 6. juuni 2022.a; 
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena – 14. juuni 2022. a;
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2022. aasta 1. veebruariks.
Kirjalikud eksamid algavad kell 10.00 
 
Riiklikud tasemetööd :
 4. klassi tasemetööd (elektroonilised):
 • matemaatika (kirjalik) - 14.- 17. september 2021. a.
 • eesti keel (kirjalik) - 28.-29. semtember 2021. a.
 • loodusõpetus (kirjalik) - 6. -7. oktoober 2021. a
7. klassi tasemetööd (elektroonilised):
 • matemaatika (kirjalik) - 14. - 17. september 2021. a.
 • eesti keel (kirjalik) - 30. september - 1. oktoober 2021. a
 • loodusõpetus (kirjalik) - 4.-5. oktoober 2021. a
 • inglise keel (kirjalik) - 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a
 • inglise keel (suuline) - 8. oktoober; 11.-13. oktoober 2021. a
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt