Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd

2020/2021. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:
  • eesti keel – 28. mai 2021.a; 
  • matemaatika – 3. juuni 2021.a; 
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena – 9. juuni 2021. a;
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2021. aasta 1. veebruariks.
Kirjalikud eksamid algavad kell 10.00 
 
Riiklikud tasemetööd :
 4. klassi tasemetööd (elektroonilised):
  • loodusõpetus (kirjalik)  - 23. - 24. september 2020. a; 
  • matemaatika (kirjalik) - 30 september - 1. oktoober 2020. a.
     
7. klassi tasemetööd (elektroonilised):
  • loodusõpetus (kirjalik)  - 21. - 22. september 2020. a; 
  • matemaatika (kirjalik) - 28. - 29. september 2020. a.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt