Huviringid

Prioriteet:

 • Pakkuda võimalust laste vaba aja sisustamiseks ning hoida eemal halbadest mõjudest.

Põhimõte:

 • Laps on aktiivne ka väljaspool kooli.
 • Kõigil on tasuta võimalus pärast tunde osaleda huviringide töös
 • Õpilastel on vaba valik kooli poolt pakutavate huvitegevuste osas

Eesmärgid:

 • Enda tugevate külgede arendamine ja väljatoomine läbi huvitegevuse
 • Positiivsete emotsioonide loomine ja nende rõhutamine
 • Enese „mina” rahuldamine
 • Erinevate koostöövormide arendamine
 • „Spetsialisti” loomine kaasõpilaste silmis
 • Terviklikkuse saavutamine läbi erinevate tegevuste
 • Õppe- ja huvitegevuse eesmärkide ühildamine
 • Naudingu saamine oma tegevusest
 • Tunnustustarbe rahuldamine
 • Vastutustunde arendamine
 • Turvalisusetunde tagamine

Tegevused:

 • Esinemised
 • Näitused
 • Võistused
 • Rakendamine õppetöös
 • Suhtlemine
1. klassi muusikaring

Sihtgrupp: 1. klass

Muusikaring on mõeldud õpilastele, kes soovivad arendada laulmis - ja pillimänguoskust. Tunni tegevuste hulka kuuluvad laulmine, noodiõpetus ja pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, väikekannel). Tunnis õpitu annab võimaluse esineda kooliüritustel.

Toimumise aeg: neljapäeviti 5. tund.

Juhendaja: Eneken Viitmaa

Kitarr
Sihtgrupp: 3. - 9 klassi õpilased
Kitarriringis omandatakse teadmisi noodipildist ja mängutehnikast. Õppijal peab endal kaasas olema  kitarr.
Toimumise aeg: kolmapäeval alates 13.30.
Juhendaja Ivar Malmet
Registreeruda saab Oru Kooli huvijuhi juures.
 
 
Klaver

Sihtgrupp: 1. -9. klass 

Klaveritunnis omandatakse teadmised noodipildist ja mängutehnikast. Pilli õppijal peab olema kodus harjutamise võimalus (klaver, digiklaver, süntesaator). Õpitud pala(de)ga esinetakse kooliüritustel. Klaveritunnis on korraga kuni 2 õpilast. 

Toimumise aeg: hommikuti kell 7.45 - 8.30 või kokkuleppel

Osalejate arv: ühes grupis on kuni 2 õpilast

Juhendaja: Eneken Viitmaa

Kunstiring

Eesmärgiks on arendada õpilases loovust ning käelist tegevust. Tehakse keraamikat, dekoreeritakse taaskasutatavaid esemeid, maalitakse jne.
Ringi on oodatud 1. -9. klassi õpilased.
Toimumise aeg: esmaspäeval kell 13.30, teisipäeval ja kolmapäeval kell 14.30.
Juhendaja Aive Nõupuu

Laskering
On suunatud 6. - 9. klassi õpilastele. Täpne aeg kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja Andres Kampmann.
Lastekoor

Sihtgrupp: 5. - 9. klass

Lastekoori on oodatud 5. - 9. klassi lauluhuvilised õpilased. Tunnis õpitakse                 1 - 3- häälseid  laule ning esinetakse erinevatel üritustel. Samuti hakkame valmistuma järgmiseks laulupeoks, mis toimub 2022. aastal.

Toimumise aeg: neljapäeviti 7. tund.

Juhendaja: Eneken Viitmaa

Laulmine/hääleseade

Sihtgrupp: 1. -9. klass

Tund on mõeldud lauluhuvilistele õpilastele, kes soovivad tegeleda laulmisega ning arendada enda häält. Teeme häälele sobivaid harjutusi ning õpime laule, millega koolis esineda.

Toimumise aeg: reedeti 6. tund või kokkuleppel.

Osalejate arv: ühes grupis on kuni 4 õpilast.

Juhendaja: Eneken Viitmaa

Liiklusring
Sihtgrupp:
 • 4. klass (1. trimester)
 • 3. klass (2. – 3. trimester)
Õpilastele antakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi liikluse kohta. Tagasiside saadakse liiklusteste lahendades. Samuti toimub praktiline jalgrattasõit ja vigursõit. Õpitakse  liiklusohutust ja liikluspsühholoogiat.
Liikluskursus lõpeb jalgrattasõidu teooria ja praktilise eksamiga kevadel, mille sooritamise korral, 10. aasta vanuselt, omandab õpilane jalgratturi  juhiloa.
Toimumise aeg:
4. klass 
3. klass- teisipäev 6. tund (45 min)
Osalejate arv:
max 20 õpilast
Juhendaja Merlin Karm


Loovtööring
Tutvutakse teadustööga. Mis on teadus ja pseudoteadus. Kuidas eristada teaduslikke artikleid populaarteaduslikest. Milline on usaldusväärne allikas. Samuti tutvutakse loovtöö koostamise juhendiga. 
Huviring on mõeldud 7. - 8. klassi õpilastele. Toimub neljapäeviti algusega 14.30.
Juhendaja Heili Lukas.
 
Meediaring
Meediaringi eesmärgiks on teha tutvust kirjutava, audio- ja visuaalmeediaga. Harjutame erinevaid raadio- ja teletöö situatsioone. Proovime reporteritööd, kajastame koolis toimuvat.
Huviring on suunatud 7. - 9. klassi õpilastele.
Toimumisaeg: esmaspäeval kell 14.30.
Juhendaja: Anita Arst.
Mudilaskoor

Sihtgrupp: 2. - 4. klass

Tunnis õpitakse 1- ja 2- häälseid  laule ning esinetakse erinevatel üritustel. Lisaks koolis esinemistele osaleme 1. oktoobril muusikapäeva kontserdil Haapsalu Toomkirikus. Samuti tegeleme ettevalmistustega järgmiseks laulupeoks 2022. aastal.

Toimumise aeg: neljapäeviti 6. tund.

Juhendaja: Eneken Viitmaa

Pilliring

Sihtgrupp: 2. - 5. klass

Pilliring on mõeldud õpilastele, kes soovivad arendada pillimänguoskust läbi ansamblimängu. Tunni tegevuste hulka kuuluvad noodiõpetus ja pillimäng (rütmipillid, plaatpillid, väikekannel). Tunnis õpitu annab võimaluse esineda kooliüritustel.

Toimumise ajad:   2. klass - esmaspäeviti 5. tund 

                                   3. klass - esmaspäeviti 6. tund 

4. klass - reedeti 5. tund 

5. klass - teisipäeviti 7. tund     

Juhendaja: Eneken Viitmaa

Plokkflöödiring

Sihtgrupp: 3. -5. kl

Plokkflöödiringi on oodatud õpilased, kes soovivad oma muusikalisi teadmisi ja oskusi läbi plokkflöödimängu arendada. Tunnis tegeletakse õigete mänguvõtete omandamisega, noodilugemisega ning esinemiseks sobivate palade harjutamisega. Õpituga esinetakse kooli üritustel. 

Toimumise aeg: kolmapäeviti 6. tund või kokkuleppel.

Osalejate arv: ühes grupis on kuni 5 õpilast.

Juhendaja: Eneken Viitmaa 

Puutööring

Valmistatakse ja viimistletakse puidust esemeid. Õpitakse kasutama erinevaid käsitööriistu ning elektrilisi töövahendeid.
Toimumise aeg:                                            
1. —3. klass teisipäeval kell 14.30
4. —9. klass teisipäeval kell 15.15
Juhendaja Ülle Kübarsepp.
 

Sportmängud

Tegevuse eesmärk on tekitada huvi liikumise vastu, anda sportmängude tehnika algteadmisi, õpetada meeskonnas tegutsemist ning anda positiivseid emotsioone.
Peatähelepanu pööratakse õige liikumis- ja pallikäsitsustehnika omandamisele.
Toimumise aeg: kõik ringitunnid algavad kell 15.15 ja kestavad kuni kaks tundi. Iga õpilane jälgib oma bussile minemise aega, teavitab sellest juhendajat.
Esmaspäeval 5. - 6. klass
Teisipäeval 3. - 4. klass
Kolmapäeval 1. - 2. klass
Neljapäeval 7. - 9. klass
Reedel 7. - 9. klass
Grupi maksimaalne osalejate arv 20 õpilast.
Juhendaja: Renno Silde
 

STEM huviring!

Reaalainetega seotud oskuste ja teadmiste praktiline rakendamine. Kuidas töötab robotkäsi? Kui kõrge torni saab ehitada topsidest ja jäätisepulkadest? Kui suurt raskust kannab spagettidest ehitatud sild? Uurime ja katsetame üheskoos.
Sihtgrupiks 1. - 4. klass.
1. - 2. klass reedel algusega 12.35
3. - 4. klass reedel algusega 13.30.

Juhendajad Merlin Karm ja Margit Kiivit

 

Tantsuring
Tantsuringi eesmärgiks on arendada lastes rütmitunnet, õiget kehahoidu, õppida erinevaid tantsusamme ning lõbusaid tantse. Õpime ja mängime mitmesuguseid laulumänge. Soovime osaleda nii kooli üritustel kui ka Lääne maakonna tantsupeol.
Kellele ja millal?
3. - 5. klassi õpilased teisipäeviti 14.30.-15.15.
Juhendaja Ruth Kampmann
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt