Teated ja sündmused

Oru Koolis toimus maailmaharidusnädal!

Oru Kooli õpetajad on lisaks teistele teemadele võtnud südameasjaks rääkida ka maailmahariduse teemadel. Eks ikka selleks, et õpilased tunneksid, et on osa maailmast ning oleksid teadlikud, milliseid muresid ja rõõme on maailma erinevates piirkondades. Kuna kasvatame täna homseid otsustajaid ja maailmakodanikke, siis on need teadmised igal juhul vajalikud.
Meie esimene maailmaharidusnädal tõstis fookusesse järgnevad teemad: õiglane kaubandus ja Fairtrade märk, säästlik tarbimine ja taaskasutus ning hariduse võimalused ja kättesaadavus maailma erinevates piirkondades. Õpetajad ja õpilased õppisid läbi loengute, filmide, vestlusringide ja praktiliste tegevuste. Antud nädalat olid tulnud rikastama mitmed oma ala spetsialistid. Jaanus Välja on õiglase kaubanduse ekspert, kes tutvustas noortele Fairtrade märki ning suunas neid tegema teadlikumaid valikuid. Samuti räägiti lapstööjõu kasutamisest kakaoistandustes ning sellest, mida meie saame ära teha, et aidata kaasa tööliste tingimuste paranemisele. Meid külastas ka Mari-Helene Kaber, kes töötab Humana Eesti OÜ-s. Räägiti riiete tootmise pahupoolest ning katsetati taaskasutuse võimalusi. Plastikpudelite taaskasutusest oli tulnud rääkima Katriin Rebeca Selirand, kes töötab Eesti Pandipakend OÜ-s. Tänu temale said noored teada, milliseid võimalusi pakub plastikpudelite ümbertöötlemine. Hea meel oli võõrustada ka Maarja Hallikut, kes külastas MTÜ Mondo vabatahtlikuna Birmat. Õpilased said võrrelda kahe riigi elu-olu, õppimistingimusi ning näha ja katsuda ka kohalikke rahvariideid.
Maailmaharidusnädala tagasisidest selgus, et noortele lähevad antud teemad korda ning õpetajatel omakorda tekkis kindel veendumus, et antud projektinädalat tuleb jätkata. Seda põhjusel, et teemad, mis on ühiskondlikult aktuaalsed ja kuuluvad ÜRO poolt välja antud kestliku arengu eesmärkide hulka, vajavad sisukamat lähenemist ning laemaid teadmisi. Järgmise teemana on plaanis keskenduda inimõigustele.
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt