Lääne- Nigula vald tunnustas silmapaistvaid inimesi ja algatusi!

Lääne- Nigula vald tunnustas Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal vallas silmapaistvaid inimesi ja algatusi, tegevusi. Meie rõõmuks pälvisid Lääne- Nigula valla teenetemärgi Oru Kooli pikaaegsed õpetajad Aina Aasna ja Tiia Tamm.
Aina Aasna, pikaajalise pühendunud töö eest Oru Kooli õpetajana. Õpetaja Ainal jätkub uskumatut sitkust olla sihikindel, toimekas ja ülitubli raugematult aastaid ja aastaid. Ta on Oru Koolis õpetaja olnud juba 40 aastat. Aina Aasna on lausa maasool. Tema käe all on õppinud mitmeid põlvkondi noori. Neid ühendab ühine nimetaja, milleks on teadmis- ja uudishimu. Aina pikaajaline ja edukas pedagoogiline töö on paljuski kujundanud endise Oru valla hariduselu. Seda ikka paremuse suunas. Ta on hinnatud kolleeg nii meie koolis kui ka väljaspool maja maakonnas ja vabariigis.
Tiia Tamm, pikaajalise pühendunud töö eest Oru Kooli õpetajana. Tiia on ülivõrdes õpetaja. Ta on praeguse Lääne-Nigula valla piirides kooliharduse, huvitegevuse ja koolijuhtimisega tegelenud juba 46 aastat. Ta on oma elu pühendanud koolile ja lastele. Õp Tiia on alati olemas, kui on abi vaja, ta on usaldusäärne, põhjalik. Ta on meister sidumaks tunnis õpitavat teoreetilist materjali praktiliste külastuste ja õppekäikudega. Olgu tegemist looduse tundmise, kodukandi tundma õppimise või ajalooga. Tiia suhtub kõikidesse asjadesse ühtviisi pühendumuse ja kirglikkusega. Oskab imeliselt kaasata kogukonda ja lapsevanemaid, andes nii suure panuse kogukonna lõimimisse ja lapsevanemate kaasamisse kooli tegevustes.
„Lääne-Nigula valla haridustegu" tunnustuse sai Liisa Lints Oru Kooli rahvusvahelise Erasmus+ keskkonnaprojekti korraldamise eest.
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt