Oru Kooli õpilased alustasid õppeaastat ühise väljasõiduga!

Septembrit alustasime juba traditsiooniks saanud ühise õppereisiga, mis varasemalt on meid viinud näiteks Põlvamaale, Saaremaale, Ida- Virumaale jne. Sel aastal oli sihtpunktiks meie oma Läänemaa. Päeva jooksul külastati Matsalu rahvuspargi külastuskeskust, Tuhu raba, Puhtu- Laelatu looduskaitseala ning Salevere salumäge. Osaleti Silma Õpikoja poolt läbi viidud loodusharidusprogrammides. Matkati, jagati suve muljeid ja tehti plaane uueks õppeaastaks.
Tegevusi rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt