Üritused ja sündmused

Aasta: 2017 / 2018 /

Tule Oru Kooli robootikaringi juhendajaks!
Tähistame Üleeuroopalist spordipäeva põnevate võistluste ja tervislike snäkkide kohvikuga.
Oru Kool ootab kõiki vilistlasi ja endiseid õpetajaid kokkutulekule.
Ootame kõiki õpilasi uue kooliaasta aktusele!
OOtame veel kolme särasilmset 1. klassi minejat.
Oru Kool ootab tööle järgmisi õpetajaid.
Õpetajad osalesid INNOVE koolitusel.
Ootame Teid Oru Kooli kohvikute tänavale. Pakutakse Jaapani, Saksamaa ja Mehhiko toite. Vahepalaks õpilaste etteasted ning avatud ka õpilastööde näitus.
Kuus Oru Kooli õpilast ja kaks õpetajat viibisid 16. - 20. aprillini õppereisil Islandil!
Lõppes üleriigiline matemaatika võistlus algklassidele, milles Oru Kool saavutas tubli tulemuse.
Oru Koolis toimus juba järjekorras neljas Playback Show, mille teemaks oli seekord eestikeelsed laulud.
31. jaanuar algas osadele Oru Kooli, Taebla Kooli ja Palivere Põhikooli noortele tavapärasest pisut teisiti, nimelt võeti ette õppereis Pärnu Rääma Põhikooli.
Oru Koolis õppisid koos nelja riigi noored! Oru Kool on üks partnerist Erasmus+ programmi poolt rahastatud projektis „STEM through 21st Century Skills“.
Juhendaja Mairon Lepik. Osaleda saab alates 6. klassist
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt