Konsultatsioonitunnid

ÕPETAJA ÕPPEAINE / KLASS AEG
ANDRES KAMPMANN 8. ja 9. klassi ühiskonnaõpetus K 7. tund (9. kl); 8. tund (8.kl) direktori kabinetis
AIVE NÕUPUU ajalugu 9. kl, ühisk. 6. kl, inimeseõp 5. kl K 8. tund
ANITA ARST eesti k, kirjandus T 8. tund
AINA AASNA 2. klass; ajalugu 5.-8. kl ja vene k 5. k T 8. tund
EDITA LUIK tööõp 3. kl E 6. tund
ENEKEN VIITMAA muusika 1.-9. kl; inglise k 2. kl K 8. tund
HEILI LUKAS matem 7. kl K 8. tund
LIILIA LAAS käsitöö 6.-9. kl K. 8. tund
LIISA PETT inimeseõp 6. kl E 7. tund
MAKSIM MERTSALOV vene keel 6.-9. kl K 8. tund
MARGIT KIIVIT loodusõp, bioloogia, füüsika, geogr 6.-9. kl, matem 6 T 8. tund
MARI VAHTER 1. klass; matem. 5. kl; kirjandus 5. kl E. 7. tund
RENNO SILDE kehaline kasv. 1.- 9. kl E 8. tund
TIIA TAMM 3. klass; eesti k 5. kl T 7. tund
TIINA LAURAND 4. klass; loodusõp. 5. kl E 7. tund
ÜLLE EHANURM inglise k 3.-9. kl K 8. tund
ÜLLE KÜBARSEPP tööõp. (poisid) 6. - 9. kl E 8. tund
Aineõpetaja juures õppimine on viisakas eelnevalt kokku leppida.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt