Erasmus+ projekt

Alates sellest sügisest on Oru Kool üks neljast partnerist Erasmus+ programmi poolt rahastatavas projektis "STEM through 21st century skills".

Projekt kestab poolteist aastat ning on suunatud reaalainete populariseerimisele. Projektis on tähtsal kohal füüsika, keemia, matemaatika ning loodusteadused.

Pooleteist aasta jooksul toimub neli õpilaste õppimisüritust, mille raames saavad kokku kõigi osalevate koolide õpilaste esindused, et vahetada kogemusi, omandada uusi teadmisi ning õppida võõrkeeles suhtlemist. Osaletakse mitmetes töötubades, külastatakse huvitavaid kohti ning tutvutakse iga osaleva kooli eripäradega.
Projektis osalevad Taani kool Auraskolen, Islandi kool Nesskoli ja Läti kool Jelgavas Tehnologiju vidusskola.
Projekti rahastatakse Erasmus + programmist. Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus,-  koolitus,-  noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.


 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt