Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd

2017/2018. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:
 • eesti keel – 1. juuni 2018.a; 
 • matemaatika – 8. juuni 2018.a; 
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks.
Kirjalikud eksamid algavad kell 10.00
 
Riiklikud tasemetööd :
 3. klassi tasemetööd:
 • eesti keeles  - 24. mai 2018. a; 
 • matemaatikas - 29. mai 2018. a.
   
6. klassi tasemetööd (elektroonilised):
 • eesti keeles - 16. mai 2018. a; 
 • matemaatikas - 22. mai 2018. a; 
 • 3. tasemetööd sel aastal pole
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt