Teated ja sündmused

Oru Kooli õpilased saavutasid edulugude konkursil esimese koha!

17.10.2019 kogunes enam kui 400 õpetajat, koolijuhti ja noort haridusprogrammi Ettevõtlik Kool haridusfestivalile. Festivali raames kuulutati välja koolide ja lasteaedade parimad ettevõtlikku hoiakut arendavad edulood ning jagati välja standardid ehk kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet.
Oru Kooli 8. klassi õpilased pälvisid Ettevõtliku Kooli haridusfestivalil kõrge tunnustuse, saavutades edulugude konkursil kategoorias " Heategu kogukonnale" esimese koha. Tegemist oli Karel Markus Rääli, Karl Mark Villakovi ja Rageri Keeluse loovtööga, mille tulemusel valmis video Linnamäel olulistest inimestest. Antud projekt tutvustas kogukonnaelus tähtsal kohal olevaid inimesi ning uuris nende mõtteid kodukoha arengu osas. Filmi esillinastusele oli kutsutud ka Ivo Linna, kes põlise mälumängurina viis läbi viktoriini, samuti rääkis ta kohale tulnutele enda loominguteest ja eluloost.
Haridusfestival on haridusprogrammi Ettevõtlik kool algatusel aastal 2007 sündinud üritus koolijuhtidele, õpetajatele ja õpilastele. Ettevõtlik Kool on üle-eestiline haridusprogramm, mis toob koolidesse, lasteaedadesse põnevat ja kaasavat õppimise metoodikat. Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt