Teated ja sündmused

Oru Kooli mitmekülgne koolielu!

Aasta 2019 on siiani olnud Oru Kooli õpilaste jaoks mitmekülgse tegevuse ja suurepäraste sporditulemustega, mille pinnalt on hea minna ka suvepuhkusele. Tehtud on palju, kuid kõigest järgemööda.
Rääkides meie projektitegevustest ning üritustest võiks olulise märksõnana mainida seotust kodumaa ja maailmaga laiemalt. Selles võtmes võib kokku võtta kõik meie selleaastased tegevused.
Veebruarikuus toimus meil esmakordselt maailmaharidusnädal, mis keskendus järgnevatele teemadele: õiglane kaubandus ja Fairtrade märk, säästlik tarbimine ja taaskasutus ning hariduse võimalused ja kättesaadavus maailma erinevates piirkondades. Õpetajad ja õpilased õppisid läbi loengute, filmide, vestlusringide ja praktiliste tegevuste. Antud nädalat olid tulnud rikastama mitmed oma ala spetsialistid. Jaanus Välja on õiglase kaubanduse ekspert, kes tutvustas noortele Fairtrade märki ning suunas neid tegema teadlikumaid valikuid. Samuti räägiti lapstööjõu kasutamisest kakaoistandustes ning sellest, mida meie saame ära teha, et aidata kaasa tööliste tingimuste paranemisele. Meid külastas ka Mari-Helene Kaber, kes töötab Humana Eesti OÜ-s. Räägiti riiete tootmise pahupoolest ning katsetati taaskasutuse võimalusi. Plastikpudelitest oli tulnud rääkima Katriin Rebeca Selirand, kes töötab Eesti Pandipakend OÜ-s. Tänu temale said noored teada, milliseid võimalusi pakub plastikpudelite ümbertöötlemine. Hea meel oli võõrustada ka Maarja Hallikut, kes külastas MTÜ Mondo vabatahtlikuna Birmat. Õpilased said võrrelda kahe riigi elu-olu, õppimistingimusi ning näha ja katsuda ka kohalikke rahvariideid. Maailmaharidusnädala tagasisidest selgus, et noortele lähevad antud teemad korda ning õpetajatel omakorda tekkis kindel veendumus, et antud projektinädalat tuleb jätkata. Seda põhjusel, et teemad, mis on ühiskondlikult aktuaalsed ja kuuluvad ÜRO poolt välja antud kestliku arengu eesmärkide hulka, vajavad sisukamat lähenemist ning laiemaid teadmisi.
Järgmisena tähistasime Eesti Vabariigi sünnipäeva ning seekord väga pidulikus võtmes. Õpilased said Läänemaa kaitseliitlaste käe all selgeks rivis liikumise. Üheskoos liiguti miniparaadiga lipuplatsile, kus  heisati pidulikult riigilipp. Külas oli ka filmireźissöör Raul Tammet, kes andis ülevaate Eestiga seotud filmidest, samuti said õpilased ennast proovile panna viktoriinis.
Veebruari lõpus oli 7 õpilasel ja 3 õpetajal võimalus projekti „ STEM through 21st Century Skills“ raames külastada Taanit ja Esbjergi linna, et omandada uusi teadmisi matemaatikast. Ühtlasi oli tegemist meie Erasmus + projekti viimase õppereisiga. Kõikide õppekäikude ühise nimetajana võib välja tuua järgmist: palju uusi teadmisi reaalainete valdkonnast, suuremad kogemused võõrkeeles suhtlemises, julgus õppida võõrkeelses keskkonnas sh ööbida kohalikus peres. Kuna on näha, et sellised tegevused mõjutavad noorte õpimotivatsiooni ning suurendavad arusaamist võõrkeele olulisusest, siis püüame ka rahvusvaheliste projektidega jätkata.
Märtsis oli meil võimalus võõrustada tuntud lauljat Ivo Linnat, kes andis enda panuse 7. klassi õpilaste loovtöösse. Karel Markus Rääli, Rageri Keelus ja Karl Mark Villakov panid loovtöö raames kokku filmi Linnamäest, mida sai üheskoos vaadata ning hiljem ka viktoriinis osaleda. Kohale tulnud inimestel oli harukordne võimalus piiluda Ivo Linna ellu ning saada ülevaade tema lauljaks kujunemisest, sündmustest, mis on teda mõjutanud. Loovtöö oli suunatud Linnamäe kultuurisaali toetuseks, et tõmmata tähelepanu meie ruumikitsikusele ning paremate tingimuste vajalikkusele. Suur aitäh loovtöö juhendaja Aive Nõupuule.
Aprillis täitus koolimaja kerge ärevusega ning algasid peaproovid näiteringi teatriõhtuks, kavas Mihkel Ulmani näidend „Kohkumatud lapsehoidjad“. Tegemist oli tõeliselt meeleoluka etendusega, milles oli äratundmisrõõmu nii täiskasvanutele kui õpilastele endile, rääkis see ju sõprussuhete olulisusest ning väärtushinnangutest. Õpilased esinesid professionaalselt ning õnneks ka nautisid kogu protsessi. Suur tänu näiteringi juhendajatele, kelleks on Anita Arst ja Mari Vahter.
Kuu lõpus külastasime kogu kooliperega Ida-Virumaad, et tutvuda sealse kaevanduspiirkonna ning kohalike vaatamisväärsustega. Sellised kahepäevased õppereisid on meie kooli traditsioon, mis ühendab õpilasi 1. – 9. klassini. Pole just tavapärane, et õppereisile minnakse kolme suure bussiga, kokku 150 inimest. Giidi toel tutvuti Eesti Kaevandusmuuseumi, Narva linnuse ning Kreenholmi tehasega. Lisaks külastati Valaste juga, osaleti Narva Muuseumi haridustunnis ning Alutaguse Matkaklubi loodusharidustundides. Kahe päevaga omandati mitmete nädalate õppematerjal.
Nende viie kuu sisse mahtus veel küllaga külalisi koolimajas, põnevaid ekskursioone, auhinnalisi kohti olümpiaadidel ning suur hulk tasemel sporditulemusi.
Meie tegevustest saab parema ülevaate jälgides Oru Kooli Facebooki lehte või tutvudes meie kodulehega. Aadressiks on  oru.edu.ee
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt