Teated ja sündmused

Oru Kooli õppereis Ida-Virumaale!

17. - 18. aprill oli Oru Kooli õpilaste jaoks eriline, sest koolimajas õppimise asemel omandati uusi teadmisi Ida-Virumaa piirkonnas. Kahepäevase õppereisi käigus tutvuti kaevanduspiirkonna sh Eesti Kaevandusmuuseumi, Narva linnuse, Kreenholmi tehase ning erinevate vaatamisväärsustega. Osaleti ka Alutaguse Matkaklubi korraldatud loodusharidustundides, milles keskenduti  kaevandamise eripäradele, mõjule ning keskkonna muutustele, mis põhjustatud põlevkivi kaevandamisest.
Kuna õpilasi oli palju, siis liiguti vanuseastmete kaupa, kuid nii nagu tavaks saanud, ööbimine oli üheskoos. Seekordseks ööbimispaigaks sai valitud Kohtla- Järve Järve Gümnaasium.
Selleks, et õppereis oleks maksimaalse kasuga, tuli õpilastel teha eeltööd ning otsida materjali erinevate sihtkohtade kohta. Koha peal  täita töölehti ning osalemisega panustada maksimaalselt. Järeltegevustena oli kavas viktoriin ning arutlused klassijuhatajatundides.
Tegevust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt