Teated ja sündmused

Lääne-Nigula valla koolide õpilasesindused õppereisil Pärnu Rääma Põhikoolis!

31. jaanuar algas osadele Oru Kooli, Taebla Kooli ja Palivere Põhikooli noortele tavapärasest pistu teisiti, nimelt võeti ette õppereis Pärnu Rääma Põhikooli. Külastuse eesmärgiks tutvuda sealsete noortega, viia ennast kurssi nende tegemistega ning ammutada uusi mõtteid, mida enda koolis praktiseerida.
Õppekäigu jooksul toimusid tutvumistegevused, mida viisid läbi sealsed õpilasesinduse esindajad eesmärgiga üksteist paremini tundma õppida. Tutvuti koolimajaga, külastati tunde ja vesteldi õpetajatega. Vahetati kogemusi ja jagati mõtteid erinevates koolides toimuva kohta. Nii noored kui huvijuhid said  hästi toimiva õpilasesinduse igapäevaellu piiludes palju uusi ideid, mida rakendada ka enda koolides.
Loodame, et esimene kohtumine on hea algus ning antud külastusest areneb välja järjepidev koostöö ning mitmed ühistegevused. Esimesed kokkulepped vastukülaskäiguks on juba tehtud.
Kokku osales Lääne- Nigula valla koolidest 17 noort ja 3 huvijuhti.
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt