Teated ja sündmused

Oru Kool võõrustas Islandi, Taani ja Läti õpilasi!

Oru Koolis õppisid koos nelja riigi noored!

Oru Kool on üks partnerist Erasmus+ programmi poolt rahastatud projektis „STEM through 21st Century Skills“. Tegemist on reaalainete populariseerimist toetava projektiga, milles põhirõhk loodusharidusel, füüsikal, keemial, inseneriharidusel, matemaatikal ja robootikal. Projekti raames toimub neli kohtumist, kus 24 noort õpivad üheskoos. Projektis osalevad Island, Taani, Läti ja Eesti.

3. – 8. detsembrini toimus esimene projektikohtumine, mis leidis aset Oru Koolis, Läänemaal. Teemaks loodusharidus. Nädala jooksul osaleti mitmetes töötubades, grupitöödes, külastati erinevaid kohti. Eelkõige suheldi inglise keeles, õpiti üksteist paremini tundma ning tutvuti erinevate kultuuridega.

Noored külastasid Energia Avastuskeskust, Silma Õpikoda, Kekkilä turbatehast, Niibi raba. Osaleti Haapsalu Kutsehariduskeskuses Eesti rahvustoitu tutvustavas töötoas. Tutvuti Haapsalu linna ja selle vaatamisväärsustega, samuti Tallinna vanalinnaga. Külastati Mektory keskust ning osaleti Keskkonnaameti läbi viidud mobiiltelefonide töötoas. Külalised võtsid osa ka koolitundidest ning osalesid Oru Kooli õpilaste korraldatud Retrodiskol.

Kokkuvõtteks võib öelda, et projektikohtumine oli suureks kogemuseks nii korraldajatele kui noortele. Hea võimalus õppida tundma ja arvestama erinevate kultuuride, iseloomude, väärtushinnangutega. Lisaks asendamatu inglise keele praktika.

Järgmisena külastavad Oru Kooli noored Islandit, Neskaupstaduri linna. Sealse kohtumie teemaks on tehnika.

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt