Oru Kooli õpilased omandasid Lätis uusi teadmisi inseneriharidusest!

 
Oru Kool on üks partneritest Erasmus+ projektis „STEM through 21st Century Skills“,tänu millele on  põhikooli õpilastel võimalus osaleda õppereisidel, et täiendada enda teadmisi  reaalainete, eriti just robootikaga seotud valdkondades. Aprillis oli kuuel õpilasel võimalus külastada Islandit, et tutvuda tehnikavaldkonnaga. Seekordne õppereis viis noored Lätti Jelgava linna, et tutvuda inseneriharidusega.  Õppereis kestis viis päeva ning tõi kokku huvilised Islandilt, Taanist, Eestist ja Lätist- kokku 25 õpilast. Põhiline osa tegevustest toimus Jelgava Tehnika Gümnaasiumis, mis on spetsialiseerunud insenerivaldkonnale juba esimesest klassist alates. Nädala jooksul tegeleti kiipide jootmise, 3D modelleerimise, Lego Mindstorms EV3 robotite ehitamisega ning katsetati Pro-Bot robotautosid. Vaieldamatult kõige populaarsemaks tegevuseks oli seekord makaronidest silla ehitamine, mille kandevõimet ka üheskoos katsetati. Tore on siinkohal tõdeda, et esimese koha väärilise silla ehitas just Oru Kooli noor.
Lisaks veel inglise keele praktika, erinevate kultuuride tundma õppimine, uute tuttavatega suhtlemine ning hulgaliselt kohalikke vaatamisväärsusi. Lisaväärtuseks oli peredes ööbimine, mis  pani proovile noorte suhtlemisjulguse ja kohanemisvõime ning andis võimaluse tutvuda Läti perede igapäevaeluga.
Kuna tegemist on kaheaastase projektiga, siis juba veebruaris viib järgmine õppereis noored Taani Esbjergi linna, et tegeleda üheskoos projektipartneritega matemaatika teemaga.
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Kontakt